Αποδέσμευση. Προμήθεια θαμνοκοπτικών-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΑΑΥ 368 ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ 214 ΚΑΙ 345 ΑΑΥ