Απ. 42-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ