Απ. 25-24 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ-ΟΤΕ-2024