Απ. 239-21 Καθορισμός των όρων της προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022