Απ. 187-20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ 23-12-2020-ΣΑΜΑΡΙΝΑ