Απ. 168-22 ανάθεση διαχειριστικής μελέτης δάσους Καρπερού.