Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.