Αναβάθμιση υποδομών του εσωτερικού δικτύουύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης 2021-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)-39138/27-07-2018 απόφαση ένταξης.