Ανάθεση προμηθειών και εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευές από σκυρόδεμα στον οικισμό Τριφυλλίου