Ανάθεση προμήθειας χημικών υλικών για τον καθαρισμό του πόσιμου ύδατος του Δήμου Δεσκάτης