Ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση λεβητοστασίου αποδυτηρίων ανοικτού γηπέδου Δεσκάτης