Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων-ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2020 Ο.Ε.