Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-ΠΟΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ