Αύξηση ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος στην πλατεία Τ.Κ. Τριφυλλίου