ΑΑΥ 186 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 115 ΑΑΥ ΚΑΥΣΙΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΧΑΣΙΩΝ. Προμήθεια καυσίμων για λειτουργία χλοοκοπτικών μηχανημάτων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ