ΑΑΥ 184 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 107 ΑΑΥ -ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ -35. Προμήθεια καυσίμων για λειτουργία χλοοκοπτικών μηχανημάτων-Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2021