ΑΑΥ 156 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 42 ΑΑΥ. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)