3η ΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ