ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δεσκάτης, στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε,  κατά πλειοψηφία,  την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ: 1] Της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και 2] των Δήμων: α] Γρεβενών και β] Δεσκάτης με τίτλο «Μελέτες βελτίωσης οδού Νησί – Καρπερό».

     Σύμφωνα με το περιεχόμενο του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης,  φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και  κύριοι του έργου είναι οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες βελτίωσης οδού Νησί – Καρπερό» από τους κυρίους του έργου [Δήμος Γρεβενών  και Δήμος Δεσκάτης] στον φορέα υλοποίησης [Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών], ο οποίος έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή της για λογαριασμό των κυρίων του έργου.

    Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ και οι  μελέτες  αφορούν  την βελτίωση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου Νησί – Καρπερό συνολικού μήκους 10.927μ.,   καθώς και το τμήμα δρόμου μήκους 520μ. προς την περιοχή  αναψυχής του οικισμού Νησίου.

     Γραφείο Τύπου Δημάρχου