Aπάντηση του Δημάρχου Δεσκάτης κ. Κορδίλα Δημητρίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα
Aπάντηση του Δημάρχου Δεσκάτης κ. Κορδίλα Δημητρίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ Κ. ΚΟΡΔΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, προκαλεί πάντα μία έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση στο κάθε δημοτικό συμβούλιο.

Αρκετές εγγραφές έργων, με την κάθε δημοτική αρχή να υπερασπίζεται το σχεδιασμό της και τις μειοψηφίες να κάνουν την κριτική τους.

Εδώ και ενάμιση χρόνο, ως νέα δημοτική αρχή, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, είναι να σχεδιάσουμε, να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα και να καταθέσουμε νέες προτάσεις.

Ποτέ δεν μπήκαμε στη διαδικασία απαξίωσης του έργου της προηγούμενης δημοτικής αρχής και της ανάδειξης των λαθών της για δικό μας άλλοθι.

Επισήμως ζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, αλλά και με την από 2-12-2020 προσωπική επιστολή μου προς τους επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων, η από κοινού σύνταξη του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2021.

Αυτό είναι το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα που κατατέθηκε και ψηφίστηκε συγχρόνως από την παράταξή μας. Το τετράμηνο του έτους 2019 [Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος 2019] εκτελέστηκε το τεχνικό πρόγραμμα της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Για το έτος 2020, ψηφίστηκε και από την μείζονα και από την ελάσσονα αντιπολίτευση, πλην του συνδυασμού της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ», το τεχνικό πρόγραμμα που κατατέθηκε από την μείζονα αντιπολίτευση.

Μέσα σε μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, λόγω καραντίνας και όλα αυτά που τη συνόδευσαν, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από όλους μας για να ξεπεραστούν αρκετά λάθη του παρελθόντος και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προέκυψαν.

Δεν θα ωραιοποιήσουμε την σημερινή κατάσταση, ούτε θα ισχυριστούμε ότι δεν έγιναν λάθη, καθυστερήσεις και παραλείψεις.

Μοναδικός στόχος της επιστολής αυτής, είναι να ενημερωθεί πλήρως ο κάθε δημότης για τον σχεδιασμό, την πορεία και τα προβλήματα των έργων.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ο Δήμος Δεσκάτης υπέβαλλε επτά (7) προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3.592.901,26 € μέσα σε ένα περιβάλλον υγειονομικής κρίσης και με την τεχνική μας υπηρεσία υποστελεχωμένη λόγω συνταξιοδοτήσεων.

1) Στο τομέα των Υποδομών Ύδρευσης – Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΠΑ), ο Δήμος υπέβαλλε τρείς προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.650.000,00 € (324.000,00 εντάχθηκαν και τα υπόλοιπα αξιολογούνται από τη Διαχειριστική αλλά θα ενταχθούν άμεσα). Πιο αναλυτικά:

– Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού της πόλης της Δεσκάτης. (π/υ 1.325.000,00 €). Η πράξη βρίσκεται σε αξιολόγηση.

– Σχέδια Ασφάλειας Νερού Δήμου Δεσκάτης. (π/υ 74.251,11 €). Η πράξη εντάχθηκε.

– Δράσεις Προστασίας των υδάτων Δήμου Δεσκάτης. (π/υ 249.578,95 €). Η πράξη εντάχθηκε. 

Επίσης ο Δήμος προετοιμάζει και σχεδιάζει να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στην τρέχουσα πρόσκληση ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ (ΕΣΠΑ) στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» (περιοχές παρέμβασης ΟΧΕ). Επίσης ο Δήμος παρά την υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών μας, ευελπιστεί να έχει ετοιμότητα να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης και στην πρόσκληση ΑΤ03 στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

2) Στον τομέα της Ψηφιακής Σύγκλισης και στην πρόσκληση του Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΠΑ) «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», υπέβαλλε πρόταση προϋπολογισμού 190.588,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Επίσης προετοιμάζει και θα υποβάλλει προτάσεις στις προσκλήσεις ΑΤ03 «SMART CITIES» και ΑΤ12 «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ» του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

3) Στον τομέα των Δασοτεχνικών, ο Δήμος Δεσκάτης υπέβαλλε πρόταση με τίτλο «Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας Δημοτικού Δάσους Καρπερού Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού  177.000,00 € στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο Μέτρο 8: «Επενδύσεις Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και η πρόταση μας έχει προχωρήσει σε όλα τα στάδια αξιολόγησης και θα ενταχθεί σύντομα.

Επίσης ο Δήμος προετοιμάζει διαχειριστικές δασικές μελέτες αρμοδιότητας του  Δήμου μας.

4) Στο τομέα της Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και σε πρόσκληση του Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΣΠΑ), ο Δήμος Δεσκάτης έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης», προϋπολογισμού 293.483,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Η πράξη βρίσκεται σε αξιολόγηση.

5) Στον τομέα της Αγροτικής Οδοποιίας ο Δήμος Δεσκάτης υπέβαλε πρόταση στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις)» προϋπολογισμού 868.00000 €.

Το συγκεκριμένο έργο ήταν κάπου «χαμένο» μεταξύ των Προγραμμάτων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και μετά από συντονισμένες ενέργειες το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 21956 / 27-11-2020 απόφαση ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών. Ο Δήμος Δεσκάτης εκπονεί νέες μελέτες και ωριμάζει επιπλέον έργα Αγροτικής Οδοποιίας και έχει ζητήσει από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου να του δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλει και νέα πρόταση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

6) Στο τομέα των Αθλητικών Υποδομών ο Δήμος Δεσκάτης υπέβαλε πρόταση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» και το έργο έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό 600.000,00 €.

Τονίζουμε ότι για όλα τα ανωτέρω ο Δήμος στηρίχθηκε στο υπάρχον υποστελεχωμένο προσωπικό του Δήμου.

Ο Δήμος επιπλέον προετοιμάζει νέες προτάσεις χρηματοδότησης σε τρέχουσες προσκλήσεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.

ΡΥΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ

Όσον αφορά τα ήδη ενταγμένα έργα του Δήμου:

1) Για τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολείων (ενταγμένα αρχές του 2019) οι υπηρεσίες του Δήμου κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια για να τα υλοποιήσουν και να μην απενταχθούν καθώς η καθυστέρηση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής για διάστημα οκτώ (8) και πλέον μηνών ήταν κρίσιμη και έθεσαν τα έργα σε κίνδυνο ένταξης σε καθεστώς επιτήρησης και τελικά απένταξης τους. Τα έργα πλέον υλοποιούνται κανονικά και βρίσκονται στη σωστή πορεία μετά από ενέργειες της νέας Δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών του Δήμου μας. 

2) Για το έργο αξιοποίησης του Μύλου Δεσκάτης ενημερώνουμε ότι το έργο εντάχθηκε στις 19/11/2018 και η καθυστέρηση υλοποίησης των κρίσιμων υποστηρικτικών υποέργων από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για δέκα (10) και πλέον μήνες κατέστησε το έργο σε καθεστώς επιτήρησης και ο κίνδυνος απένταξης είναι πλέον ορατός, με κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση, να πάνε στράφι αρκετές εργατοώρες και δαπάνες συμβούλων για την ένταξη του πολύπλοκου αυτού έργου. Οι υπηρεσίες μας κατέβαλαν και καταβάλουν προσπάθεια να «σώσουν» το έργο το οποίο αφέθηκε στην τύχη του.

3) Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου κινδυνεύει και αυτό να μπει σε καθεστώς επιτήρησης με κίνδυνο απένταξης, λόγω μεγάλων  καθυστερήσεων και δύσκολων τεχνικών ζητημάτων που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν κατάφερε να λύσει. Οι υπηρεσίες μας κατέβαλαν και καταβάλουν προσπάθεια να «σώσουν» και αυτό το έργο το οποίο αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να κατασκευάζεται βάση των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων και του αρχικού σχεδιασμού.

4) Το ενταγμένο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» εντάχθηκε στις 10-12-2018. Οι καθυστερήσεις εννέα (9) και πλέον μηνών από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έθεσαν το έργο σε κίνδυνο απένταξης λόγω τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν από την αργή υλοποίηση των ενεργειών προέγκρισης δημοπράτησης ! Η νέα Δημοτική Αρχή μετά από συντονισμένες ενέργειες κατάφερε να «σώσει» το έργο το οποίο έχει ανάδοχο και σύντομα ξεκινά η υλοποίηση του!

5) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «LEADER». Όσον αφορά τα ενταγμένα έργα στο πρόγραμμα «LEADER». Η νέα δημοτική αρχή παρέλαβε «σκέτα Τεχνικά Δελτία» και ΟΧΙ έργα. Επιπλέον οι συνταχθείς προϋπολογισμοί και τεχνικές περιγραφές των ενταγμένων έργων που παραλάβαμε είναι τουλάχιστον προβληματικοί και τεχνικά ανεπαρκείς και οι τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το προσωπικό του Δήμου για να εκπονήσει τις μελέτες ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ και λόγω των ανωτέρω δεσμεύσεων είναι άπειρες. Με λίγα λόγια η προχειρότητα σύνταξης των φακέλων υποβολής των προτάσεων στο LEADER είναι μνημειώδης.

Η νέα Δημοτική Αρχή κάνει προσπάθειες να μετατρέψει προβληματικά και ανεπαρκή «Τεχνικά Δελτία» σε ώριμα έργα αντιμετωπίζοντας επιπλέον και τις πολύπλοκες αδειοδοτήσεις των έργων που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή θα έπρεπε ήδη να έχει διεκπεραιώσει αλλά δεν είχε ΚΑΝ ξεκινήσει

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Όπως όλοι γνωρίζουμε η υποστελέχωση της υπηρεσίας λόγω συνταξιοδοτήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των ώριμων έργων και καθυστερεί το ρυθμό δημοπράτησης τους.

Για αυτό το λόγο ο Δήμος μας υπέβαλε στοιχεία με τις ανάγκες του Δήμου μας για τη συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης υποστήριξης τελικών Δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ΜΟΔ) και ζήτησε τεχνική υποστήριξη για όλα τα ενταγμένα έργα αλλά και τα σχεδιαζόμενα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του Δήμου μας και περιμένουμε τις ανάλογες εγκρίσεις.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1) Σχετικά με τα έργα για τα οποία υπάρχει χρηματοδότηση από τα ανταποδοτικά της ΔΕΗ, κατά τα πέντε χρόνια θητείας της προηγούμενης δημοτικής αρχής ελάχιστα από αυτά δημοπρατήθηκαν.

2) Σχετικά με το κτίριο του πρώην Παιδικού σταθμού που προορίζεται για τη στέγαση της Πυροσβεστικής, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι εσωτερικές εργασίες και εκκρεμεί η έκδοση της πολεοδομικής άδειας του στεγάστρου, θέμα που αφορά τον ανάδοχο του έργου και την Πολεοδομία.

3) Σχετικά με τους προκατασκευασμένους ναΐσκους στα κοιμητήρια της Παλιουριάς και του Καρπερού, αυτοί στερούνται οικοδομικών αδειών και αρμόδια για την έκδοσή τους είναι η προμηθεύτρια εταιρία. Πέραν του ότι ο ναΐσκος στην Παλιουριά, τοποθετήθηκε άρον – άρον πριν τις εκλογές και πρέπει να μεταφερθεί. Του δε Καρπερού πρέπει να βρεθεί άλλο μέρος για να τοποθετηθεί, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλημα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στη συγκεκριμένη θέση.

4) Για τα φράγματα και τα αρδευτικά έργα γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων – εγγραφές σε τεχνικά προγράμματα εδώ και δεκαετίες για την υλοποίησή τους όμως χρειάζονται έτοιμες μελέτες και κάποιες δεκάδες εκατομμύρια.

5) Τα 197.520 ευρώ τακτική επιχορήγηση της ΣΑΤΑ, δεν επαρκούν ούτε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν καθημερινά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ