ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

   Ο Δήμος Δεσκάτης προέβηκε  στην πρόσληψη ενός έγκριτου νομικού, προκειμένου να στελεχώσει τη θέση του γενικού γραμματέα του Δήμου, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία.

   Είναι δε γνωστό σε όλους , το θέμα των μεγάλων ελλείψεων και αδυναμιών που παρουσιάζει ο Δήμος σε στελεχιακό δυναμικό, οπότε η κάλυψη της θέσης του γενικού γραμματέα κρίνεται επιβεβλημένη για την εύρυθμη λειτουργία και τον συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου.

   Η «Συμμαχία πολιτών», προσφεύγει σ’ ένα άκρατο  λαϊκισμό, γράφοντας ανακρίβειες και  ασάφειες γι’ αυτό το θέμα.

   Επισημαίνουμε για άλλη μία φορά ότι η αντιμισθία του γενικού γραμματέα επιβαρύνει τους ΚΑΠ και ουδεμία σχέση έχει με τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου.

   Αυτό, σε απλά Ελληνικά, σημαίνει ότι και μηδέν υπαλληλικό κόστος να έχει ο Δήμος, η υπηρεσία ύδρευσης επειδή είναι ανταποδοτική, πρέπει να ισοσκελίζει έσοδα – έξοδα από τις πληρωμές των δημοτών και μόνο από αυτές.  Αυτά είναι γνωστά σε όλους. Τώρα, αν η Συμμαχία πολιτών δεν το γνωρίζει ή δεν θέλει να το καταλάβει είναι δικό της πρόβλημα.

   Αλήθεια, τι έχει να πει ο επικεφαλής της Συμμαχίας , όταν  δημοτικός  σύμβουλος της παράταξής του προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο και άλλος, επίσης δημοτικός  σύμβουλος της παράταξής του προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή, την κατάργηση και το κλείσιμο των υπηρεσιών του δημοτικού καταστήματος του πρώην Δήμου Χασίων;

   Θα ασχοληθούν επιτέλους σοβαρά με τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας συνολικά ή θα επιλέγουν την εύκολη λύση του άκρατου λαϊκισμού για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.

    Γραφείο Τύπου Δημάρχου