ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

    Σχετικά με το περιεχόμενο πρόσφατου δημοσιεύματος του κ. Δημητρίου Καραστέργιου, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, του γνωρίζουμε αυτό που όφειλε ήδη να γνωρίζει  με τις ιδιότητές του ως εκπαιδευτικός και μάλιστα αναπληρωτής διευθυντής σε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης.

  Ότι δηλαδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. στ΄ της παρ. 2 και περ. δ΄της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ [Α΄42], η αρμοδιότητα για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων κάθε τύπου και βαθμίδας, λόγω COVID-19, ανήκει αποκλειστικά στα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ύστερα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας.

  Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας Τμημάτων Σχολικής Μονάδας ή ολόκληρης της Σχολικής Μονάδας, λαμβάνεται από τον διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του αντικαταστάτη του.

       Ειδικά για τις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας λόγω κορωνοϊού, διατάξεις που αποδίδουν αρμοδιότητα στους δημάρχους ή στους αντιπεριφερειάρχες για ολιγοήμερη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν εφαρμόζονται.

    Παρακάτω, παρατίθεται αυτούσιο το υπ. αριθμ. πρωτ. 57759/12-9-2020 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους δημάρχους, με θέμα την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω COVID-19.

 

    Γραφείο Τύπου Δημάρχου