ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ «ΤRΕΤΙΜΟS ΤRΑΙL»
ΑΝΑΒΟΛΗ   ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ «ΤRΕΤΙΜΟS  ΤRΑΙL»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ «ΤRΕΤΙΜΟS ΤRΑΙL»
Με την υπ. αριθμ. 122325/22-7-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απαγορεύονται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα κλπ., μέχρι τις 31-7-2023.
Κατόπιν αυτών, η διεξαγωγή των αγώνων «ΤRΕΤΙΜΟS ΤRΑΙL» που ήταν προγραμματισμένοι για τις 30-7-2023, αναβάλλονται.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής των θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
Γραφείο Τύπου Δημάρχου