ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Aναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Δεσκάτης για το διάστημα ισχύος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης (υπό, στ.5) και συγκεκριμένα :από τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ