ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

     Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ.  Ελληνικό Κτηματολόγιο, ορίστηκε η 18η Ιουλίου 2022, ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, εκτός των άλλων,   και  επί των ακινήτων που βρίσκονται στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ Δασοχωρίου, Δεσκάτης,  Κατάκαλης, Παλιουριάς, Παναγιάς, Παρασκευής και Τρικοκκιάς του Καλλικρατικού Δήμου Δεσκάτης της Π.Ε. Γρεβενών.

      Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες θα αναρτηθούν κατά την παραπάνω ημερομηνία στα γραφεία κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο [2] μήνες. Όποιος έχει έννομο συμφέρον,  μπορεί μέσα σε προθεσμία  δύο [2] μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία [18/7/2022],  να υποβάλει αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων κατά των στοιχείων της ανάρτησης,  στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερεις [4] μήνες.

    Ειδικά, για την αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 24η Απριλίου 2023.

    Μέχρι την ίδια ημερομηνία [24η Απριλίου 2023] μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

    Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του «Ε-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στο www.ktimatologio.gr      ή στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.

 

       Γραφείο Τύπου Δημάρχου