Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπκού για το Κέντρο Κοινότητας Δεσκάτης
Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπκού για το Κέντρο Κοινότητας Δεσκάτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Word)