ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Η αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Η αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.
 
Η αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),για το διάστημα ισχύος της Απόφασης και συγκεκριμένα: από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ