ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
 
Γνωρίζουμε στους δημότες μας, ότι στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»[ https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx  ], έχει αναρτηθεί ο δασικός χάρτης των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Δεσκάτης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει στις 12-2-2021 και λήγει στις 27-5-2021 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 16-6-2021 για τους κατοίκους εξωτερικού.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ