ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ>>
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ>>
 
Ανακοινώνεται από το Δήμο Δεσκάτης ότι υποβλήθηκε η πρόταση μετά των συνυποβαλλομένων για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο <<Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δεσκάτης >>,στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) <<ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ>>,στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5784/01-09-2020 Πρόσκλησης <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020>>(Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ