Ανακοίνωση για την συνταγογράφηση φαρμάκων στο ΚΑΠΗ στο Δήμο Δεσκάτης
Ανακοίνωση για την συνταγογράφηση φαρμάκων στο ΚΑΠΗ στο Δήμο Δεσκάτης
 
Την Παρασκευή 13/11/2020 καθώς και την Δευτέρα 16/11/2020 θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ του Δήμου Δεσκάτης Αγροτικός Ιατρός για τη συνταγογράφηση φαρμάκων.
 
Η συνταγογράφηση θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα εξής τηλέφωνα:
1.)KAΠΗ Δήμου Δεσκάτης: 2462351138
2.)Γραφείο Δημάρχου: 2462351101
 
H παράδοση των συνταγών θα διανέμεται κατ’ οίκον από τους υπαλλήλους του Βοήθεια στο Σπίτι.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ