ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Το Κέντρο Κοινότητας Δεσκάτης ανακοινώνει πως γίνονται αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Δεσκάτης. Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους υποψήφιους δικαιούχους είναι τα εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα. (Δίδεται από τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας)
  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (όλων των μελών).
  3. Για τους αλλοδαπούς άδεια διαμονής (όλων των μελών), και επίσημο μεταφρασμένο έγγραφο όπου θα αναφέρεται η περιουσιακή κατάσταση όλων των μελών.
  4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση μόνιμου κατοίκου από τον Δήμο ή λογαριασμό ΔΕΚΟ.
  6. Αντίγραφο του Ε1 όλων των μελών (άγαμοι – μοναχικά άτομα με ετήσιο εισόδημα έως 5000 ευρώ ή διμελείς οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6000 ευρώ και 1000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος).
  7. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών.
  8. Για τους εργαζόμενους βεβαίωση αποδοχών όλων των μελών, ενώ για τους ανέργους βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
  9. Για όσους διαμένουν σε ενοικιαζόμενη οικία συμβόλαιο ενοικίου, θεωρημένο από την Εφορία.
  10. Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση υγειονομικής επιτροπής που αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.
  11. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την υπηρεσία μας (π.χ βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο).

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα γίνονται δεκτές έως 14/04/2021 ημέρα Τετάρτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ: 2462351149 – 2462351125