ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» του Δήμου Δεσκάτης ανακοινώνει την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
τριών [3] ατόμων, ειδικότητας ΠΕ νηπιαγωγών, ΤΕ βρεφονηπιοκόμων
και ΔΕ βοηθών βρεφοκόμων – παιδοκόμων για τη στελέχωση του
βρεφονηπιακού σταθμού Δεσκάτης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 26 Οκτωβρίου
2022, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 4 Νοεμβρίου 2022, ημέρα
Παρασκευή.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, τον τρόπο υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής, τον πίνακα των βαθμολογούμενων κριτηρίων,
κλπ., μπορούν να ενημερωθούν από το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. [Τηλ:
2462351122], από την ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου Δεσκάτης, όπου είναι δημοσιευμένη η ανακοίνωση για την
πρόσληψη, καθώς επίσης και από τη διαδικτυακή πύλη του ΑΣΕΠ.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Ζήσης Κόγιος