ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Ως γνωστόν, στις 31-12-2023 καταργήθηκαν τα δύο νομικά πρόσωπα του Δήμου Δεσκάτης, δηλαδή το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» και το Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΕΠΑΠ», με αποτέλεσμα, από 1-1-2024 και εξής, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους να υπεισέλθει ο Δήμος
Δεσκάτης. Επειδή υπάρχουν συνδημότες μας αλλά και άλλοι πολίτες και επιχειρήσεις, που έχουν οφειλές προς τα καταργηθέντα νομικά
πρόσωπα και ιδίως προς την επιχείρηση, υπό την εποπτεία της οποίας λειτουργούσαν τα σφαγεία και οι οφειλές αυτές περιήλθαν πλέον στον
Δήμο, γεγονός που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, προτρέπουμε τους οφειλέτες αυτούς, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, το συντομότερο δυνατόν προς τον Δήμο Δεσκάτης. Θα αποσταλούν ειδοποιήσεις στον καθένα χωριστά από τους οφειλέτες.

Γραφείο Τύπου Δημάρχου