ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

    Όπως μας ενημέρωσε η Διεύθυνση Δασών Γρεβενών με το υπ. αριθμ. πρωτ. 62614/9-6-2022 έγγραφό της,  με θέμα: «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμων Γρεβενών και Δήμου Δεσκάτης, της Π.Ε. Γρεβενών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του παραπάνω δασικού χάρτη, τόσο για κατοίκους εσωτερικού όσο και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, είναι η 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ