ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.

      Ανακοινώνουμε ότι οι  εγγραφές και επανεγγραφές  στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δεσκάτης για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 16 Μαϊου2022 μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής στα τηλ. 2462031204  και 2462034089  στον Παιδικό σταθμό Δεσκάτης και Παιδικό σταθμό Καρπερού αντίστοιχα.

     

      Γραφείο Τύπου Δημάρχου