ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΧΟΡΤΩΝ, κλπ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΧΟΡΤΩΝ, κλπ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΧΟΡΤΩΝ, κλπ.
 
Κάνουμε γνωστό στους συνδημότες μας, ότι στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Δεσκάτης, στην τοποθεσία «Στενούρα» του οικισμού της Δεσκάτης, τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι υποδοχής μπάζων, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι όλο το εικοσιτετράωρο. Στους κάδους αυτούς, μπορούν να ρίχνονται όλων των ειδών τα απορρίμματα, πλην των οικιακών φυσικά, που πρέπει να ρίχνονται στους κάδους που βρίσκονται εντός του οικισμού. Επίσης τα ξυλώδη υπολείμματα από τα κλαδέματα των δένδρων, τα χόρτα από τους κήπους, κλπ., μπορούν να επιρρίπτονται στο πρώην ανοικτό γήπεδο μπάσκετ στην τοποθεσία «Ισιώματα» της Δεσκάτης. Επισημαίνεται ότι, εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα απορρίμματα, δεν πρέπει να επιρρίπτονται άλλου είδους, σ’ αυτούς τους χώρους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται πλέον αυστηρά απόρριψη μπάζων, ξυλωδών υπολειμμάτων δένδρων, χόρτων κλπ., σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, εκτός από τους παραπάνω καθορισμένους και οι παραβάτες θα τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες ποινές.
 
Γραφείο Τύπου Δημάρχου