ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΓΙΑ Η 7 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΚΑΤΗ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΓΙΑ Η 7 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΚΑΤΗ.

Υπενθυμίζουμε στους συνδημότες μας, ότι η 7 η Οκτωβρίου, ημέρα
απελευθέρωσης της πόλης της Δεσκάτης, με την υπ. αριθμ. 61761/20-4-
2022 [ΦΕΚ Β΄2292/10-5-2022] απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας, έχει οριστεί υποχρεωτική αργία για τις επιχειρήσεις που
βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης της
Δημοτικής Ενότητας Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης.

Γραφείο Τύπου Δημάρχου