ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ.
 
Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους γονείς συνδημότες μας, ότι ξεκίνησε η διαδικασία εγγραφής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, στα πλαίσια της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» έτους 2022-2023.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους γονείς, ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr [«Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»], με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet των αιτούντων.
Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών αναγράφονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος [υπ. αριθμ. πρωτ. 10945/2-8-2022] στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ www.eetaa.gr.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του νομικού προσώπου του Δήμου Δεσκάτης, ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ: 2462351122.
Ο Πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ