Ανακοίνωση
Ανακοίνωση

ΕΚΚΛΗΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.


Παρακαλούνται όλοι οι συνδημότες μας, εν’ όψει και της καλοκαιρινής περιόδου που διανύουμε, να αποφεύγουν τη ρίψη απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους και όγκου, όπως π.χ.  επίπλων, στρωμάτων, συσκευών, κλπ.  

   Στις περιπτώσεις που υπάρχει απόλυτη ανάγκη για τη ρίψη τέτοιου είδους απορριμμάτων, παρακαλούνται οι συνδημότες μας, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να επικοινωνούν πιο πριν,  απευθυνόμενοι  στα τηλέφωνα του Δήμου: 2462351101 [κ. Χρυσούλα Γκέτσιου] και 2462351812 [κ. ΛιόλιοΝικόλαο].

 

    Γραφείο Τύπου Δημάρχου