ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συνδημότες μας της Δημοτικής Ενότητας Καρπερού-Δήμητρας, ότι έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι υποδοχής μπαζών στον εξωτερικό χώρο των γηπέδων Καρπερού-Δήμητρας αντίστοιχα.

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη μπαζών σε άλλους χώρους και οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμα.

Για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Καρπερού-Δήμητρας κ. Δούμα Γεώργιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑΣ

               ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ