ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, από σήμερα και μέχρι νεοτέρας θα
είναι κλειστός ο δρόμος Καρπερού-Κατάκαλης στη θέση Σούτσα.