ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε, ότι σήμερα μετά τις 10:00 το πρωί, θα γίνει απροειδοποίητα
διακοπή νερού στον οικισμό Δήμητρας, λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.