Ανακοίνωση για τα σχολεία του Δήμου Δεσκάτης
Ανακοίνωση για τα σχολεία του Δήμου Δεσκάτης

Τα σχολεία του Δήμου Δεσκάτης την Τρίτη 24/01/2017 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα τους 1 ώρα αργότερα από την προβλεπόμενη.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ