ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Η εκπομπή των καναλιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της DIGEA θα αποκατασταθεί σε όλη την έκταση του Δήμου Δεσκάτης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειοδοτήσεων και της μετεγκατάστασης του εξοπλισμού στον ιστό της COSMOTE, όπως μας πληροφόρησαν αρμόδια διευθυντικά στελέχη της DIGEA και της COSMOTE.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ