Ανακοίνωση για πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Ανακοίνωση για πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ << ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ >> ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π. ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΑΠΟ 15-09-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 22-09-2017 ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Α.Π.
ΤΖΙΩΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ