ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι με το Ν 4483/2017 παρέχεται δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. μέχρι και 100 Δόσεων, που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν.
Η ρύθμιση γίνεται μέχρι 30-11-2017 στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δεσκάτης .

                                                                                          ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ