Αίτημα για καθαρισμό ρεμάτων
Αίτημα για καθαρισμό ρεμάτων

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

          1. Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ. Ιωάννη Γιάτσιο, και

           2. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Γρεβενών.

   .

 

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός ρεμάτων οικισμού Δεσκάτης.

 

 

Όπως σας είναι γνωστό ο  οικισμός της Δεσκάτηςτου Δήμου μας, διασχίζεται από τρία [3] ρέματα, στα οποία εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση.

Εν’ όψει του επερχόμενου χειμώνα, κρίνεται απαραίτητο να γίνει καθαρισμός των ρεμάτων αυτών, καθόσον υπάρχει άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, αλλά υφίσταται και ανάγκη καθαριότητάς των σε πολλά σημεία του αστικού ιστού.

Δεδομένου ότι οι παραπάνω εργασίες ανάγονται στην αρμοδιότητά σας, θα παρακαλούσαμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες παραπάνω ενέργειες, στην περίπτωση δε, που δεν έχετε τη δυνατότητα να το πράξετε, σας ζητούμε να μας εξουσιοδοτήσετε να προβούμε εμείς σ’ αυτές, με δαπάνες μας και με τα μέσα που διαθέτουμε.

 

                              Ο Δήμαρχος

                     Δημήτριος Κ. Κορδίλας