ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024
Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 98933/16-11-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας [ΚΕΔΕ], με θέμα «Νέα Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους δήμους της χώρας», το αποδοτέο ποσό προς τον Δήμο Δεσκάτης για το έτος 2024 ανέρχεται στο ποσό των 2.161.052,27 ευρώ και αυξάνεται σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του έτους 2023 κατά 714.899,83 ευρώ [1.446.152,44 ευρώ ήταν η ΚΑΠ του 2023].
Η σημαντική αυτή αύξηση για το Δήμο Δεσκάτης, προήλθε κατόπιν της υπ. αριθμ. 232/19-7-2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, το οποίο αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των ορεινών και νησιωτικών Δήμων με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι Δήμοι.
Γραφείο Τύπου Δημάρχου