ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΤΗ ΔΕΣΚΑΤΗ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΤΗ ΔΕΣΚΑΤΗ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δελτίο Τύπου
ΚΙΝΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗ ΔΕΣΚΑΤΗ
Στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα
υλοποιηθεί από τις κινητές ιατρικές μονάδες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος η
δυνατότητα λήψης ιατρικών υπηρεσιών και διαγνωστικών εξετάσεων για τους
πολίτες του Δήμου Δεσκάτης που το επιθυμούν.
Συγκεκριμένα η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 και 23 Ιουλίου 2023
(Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή) στο Κλειστό Γυμναστήριο της Δεσκάτης με την
αρωγή του Δήμου και του Κέντρου Κοινότητας Δεσκάτης.
Οι ειδικότητες των ιατρών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες είναι οι εξής:
Καρδιολόγος, Ορθοπαιδικός, Γυναικολόγος, Οφθαλμίατρος,
Ωτορινολαρυγγολόγος, Γενικός Χειρουργός, Ακτινολόγος, Διαιτολόγος,
Νευρολόγος, Ψυχολόγος- Παιδοψυχολόγος.
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταχωρήσουν το ραντεβού μέσω :
· Της ιστοσελίδας https://mykim.gr
· Tης εφαρμογής MyKIM διαθέσιμη σε Playstore & Appstore
Επισημαίνεται ότι η δήλωση των ραντεβού γίνεται MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων
συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω του Κέντρου Κοινότητας από τις 8:30 – 13:00
στα τηλέφωνα:
Τσιούκα Αικατερίνη 2462351149 και
Παπαγρηγορίου Γεωργία 2462351125
έχοντας οι ενδιαφερόμενοι ως απαραίτητα στοιχεία το ονοματεπώνυμό τους, το
πατρώνυμο, τον ΑΜΚΑ, το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και τις ιατρικές
ειδικότητες που επιθυμούν.
Το πρόγραμμα των Κινητών Ιατρικών Μονάδων υλοποιείται από την ΑΜΚΕ
Αναγέννηση και Πρόοδος σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
(Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπεδικής Χειρουργικής
Κλινικής ΕΚΠΑ, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΙΣΝ).

Γραφείου Τύπου Δημάρχου