Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χασίων

 Δημοπρατήθηκε από τη δημοτική αρχή με χρηματοδότηση από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας δημοτικής ενότητας Χασίων.
Το έργο αυτό αποτελεί μία σημαντική υποδομή υποστήριξης του αγροτικού χώρου και βελτιώνει τις μετακινήσεις των δημοτών μας προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους.
Το έργο αυτό είναι προϋπολογισμού 463.000,000 € και περιλαμβάνει χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Κατάκαλης, Τριφυλλιού  και Τρικκοκιάς.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ